ขอเชิญร่วมภาวนาต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต

 1000stars    21 ธ.ค. 2557

ภาวนาต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต
วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มูลนิธิพันดารา ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ภาวนาเพื่อต้อนรับปีใหม่...ด้วยความเบิกบาน ด้วยการร่วมกันสวดพระนามของพระพุทธเจ้า 1000 องค์ ถวายดวงประทีป ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อชีวิตที่ประเสริฐในปี 2558 พร้อมพักผ่อนกายใจในบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และผ่อนคลายของธรรมชาติ ณ ศูนย์ขทิรวัน สถานปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา และพุทธสถานเพื่อสันติภาพ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นำภาวนาโดย
อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น
ที่พัก
มีเรือนพัก 10 ห้องนอนหรือ “เรือนทศบารมี” และเตนท์เดี่ยวพร้อมเครื่องนอน
อาหาร
มีบริการอาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมน้ำปานะ ขนม ผลไม้
การแต่งกาย
แต่งกายตามสบายเรียบง่าย เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติและการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เป็นมงคลกับชีวิต ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีดำ เนื่องจากระยะนี้มีอากาศเย็นในเวลากลางคืนและเช้าตรู่ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวบางๆหรือผ้าคลุมไหล่ด้วย

บริจาคร่วมกิจกรรม
บริจาคค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่านละ 1,000 บาท
สำหรับการเดินทาง ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะจัดรถตู้บริการสำหรับการเดินทางไปกลับกรุงเทพ-ขทิรวัน โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาทสำหรับการเดินทางไป-กลับ
ลงทะเบียนล่วงหน้า
Email: 1000tara@gmail.com โทร 0878299387 หรือ 0833008119
โอนเงิน
โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้าที่
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8
กรุณาอีเมล์แจ้งให้มูลนิธิทราบที่ 1000tara@gmail.com หรือโทรสารสลิปโอนเงินที่ 025114112

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
07.00 ผู้เดินทางโดยรถตู้พร้อมกันที่บ้านมูลนิธิซอยลาดพร้าว 11
10.30 เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารว่าง
11.00 ประเพณีการสวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์และอานิสงส์ ทำความรู้จักพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์แทน ความว่าง ความกระจ่าง อุบายแห่งธรรม และปัญญาในการเข้าถึงการตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 สวดพระนามพระพุทธเจ้า (1)
17.30 รับประทานอาหารเย็น
19.00 สวดพระนามพระพุทธเจ้า (2)
21.00 อุทิศบุญกุศล

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557
06.00 สมาธิภาวนา กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 สวดพระนามพระพุทธเจ้า (3)
08.30 รับประทานอาหารเช้า
10.00 สวดพระนามพระพุทธเจ้าจนครบ สวดบทขอตั้งปณิธานอันประเสริฐ (4)
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
 4,256 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย