การสอบนักธรรมโท ตรี เอก กำหนดวันที่ เดือน อะไร

     

ต้องการทราบว่า กำหนดการสอบ นักธรรมตรี โท เอก ตรงกับวันที่ เดือน อะไรค่ะ

กำหนดการสอบ นักธรรมตรี โท เอก ตรงกับวันที่เดือนอะไร
นักธรรมตรี (ของพระ ที่บวชจำพรรษา)
* ต้องสอบ ก่อนออกพรรษา ก่อนถึง 14 ตุลา
นักธรรมโท -เอก
** จัดสอบ ประมาณ 1 วันหลังลอยกระทง

ส่วนธรรมศึกษา หมายถึง ของนักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป
***เป็น ธศ. ตรี-โท-เอก
จัดให้พร้อมนักธรรม
จะ ต้อง สอบ ในวันสุดท้าย
(ที่มีการสอบ นักธรรมโท และเอก)

อาจดูเพิ่มเติมที่ เว็บของแม่กองธรรม


 3,975 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย