ร่วมบุญกฐินวัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี สมทบทุนสร้างสุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์ (26 ต.ค.56)

 Mettatham  

ร่วมบุญกฐินวัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี สมทบทุนสร้างสุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์ (26 ต.ค.56)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เพื่อสมทบทุนสร้างสุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี เจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง เลขที่บัญชี 431 0432 069ติดต่อสอบถาม
พระอาจารย์อ้วน 089 221 5865 พระอาจารย์จิ้น 089 575 0565


แหล่งอ้างอิง วัดป่าภูทอง
facebook.com/พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


• ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางของพระพุทธเจ้า

• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


• วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย