ถามเรื่องจิต

 kakas    

ผมอ่านพบว่า "จิตเป็นธรรมชาติที่เกิดมาชั่วขณะแล้วก็ดับ เหมือนเปลวไฟซึ่งอันที่ดับก็ดับไป อันที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่า" หมายความว่าอย่างไรครับ

หมายความว่าจิตเก่าดับไปแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้จิตใหม่เกิดขึ้น จิตใหม่ที่เกิดก็ย่อมไม่ใช่จิตดวงเก่าที่ดับไปแล้ว เป็นคนละดวงกันครับ


สาธุท่านbbman

ลองทำความเข้าใจในลิงค์นี้ครับคุณkakasกดดูครับ

http://www.buddhism-online.org/Section02A_05.htm


1. จิตไม่เกิด และไม่ดับครับ ที่เห็นเกิดดับคือ อาการของจิตเท่านั้น

2. เปลวไฟ นั้นคือ เชื้อเพลิง แต่ก็จำเป็นต้องมีผู้จุดเชื้อเพลิง ก็คือ จิต ผู้จุดเชื้อเพลิงมีกิเลส อวิชชา ไฟ(สังสารวัฏฏ์)ก็เกิด ผู้จุดเชื้อเพลิง หมดกิเลสอวิชชา ไฟ(สังสารวัฏฏ์)ก็ไม่เกิด 3,963 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย