การกรวดน้ำควรกรวดอย่างไร

 soommeerpheen    

การกรวดน้ำนั้น เรามักเห็นว่าจะทำหลังจากการกระทำดีหรืองานบุญพิธีต่างๆนาๆ แต่มีใครรู้บ้างว่าเราควรกรวดน้ำอย่างถูกวิธีที่สุดควรทำอย่างไร

ใครเป็นผู้ที่มีความรู้ช่วยตอบด้วยนะครับ   
การกรวดน้ำควรกรวดอย่างไร

ถ้ามีสมาธิ ใช้ตั้ง นะโมสามจบ แล้วนึกเอาว่าจะอุทิศส่วนบุญให้ใคร
ใช้ภาษาไทยที่เรารู้จักคุ้นเคยนี้แล....

ถ้าไม่มีสมาธิก็ใช้น้ำ ทำตามอย่างโบราณที่ทำนั้นแล....แล้วอุทิศบุญไป
ที่สำคัญคือ นะโมสามจบ บุญจะถึงเร็วปานว่าโทรศัพท์ไป...


• เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม

• "จงภูมิใจในบุญวาสนาของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• 24(01/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• 05 560820-การเจริญสติแบบเจาะจง (20 ส.ค. 2556) 5/9

• 75(19/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วาสนาดีไม่ยาก มิใช่จะต้องรอจากฟากฟ้าที่ไหน ก็แค่หมั่นฝึกทำอะไรที่ดีๆ ให้ชินไปจนเป็นธรรมดา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย