ขอเชิญผู้สนใจร่วมการปฏิบัติธรรมฝึกอานาปานสติภาวนา ณ บ้านไร่ปลายตะวัน วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 Bungking    14 ต.ค. 2555

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการปฏิบัติธรรมฝึกอานาปานสติภาวนา

วันที่ ๑๑-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕


ในช่วงออกพรรษาปี ๒๕๕๕ นี้ วัดมะกอกสีมาราม ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ในจังหวัดปราจีนที่มี พระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุหลายร้อยปี
ร่วมกับชมรมอานาปานสติ จัดปฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติเคร่งครัด
โดยมีอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติของทุกๆท่าน ซึ่งท่านสามารถ
ถามปัญหาข้อสงสัยได้แบบตัวต่อตัวเพื่อประโยชน์ที่จักได้รับจากการมาฝึกปฏิบัติ คือ
๑.มีชีวิตอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
๒.มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์
๓.มีใจสงบเยือกเย็น
๔.เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน
๕.ขจัดกิเลสโลภ โกรธ หลง ฯลฯ

ตารางเวลาประจำวัน
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๔.๓๐-๐๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติ
๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติ
๑๑.๐๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติ
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติ
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน


กฎระเบียบ:
เพื่อให้ทุกๆ ท่านได้รับประโยชน์จากการมาฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นดังนั้น
ได้ถ้าผู้มาฝึกปฏิบัติเคร่งครัดในการรักษากฎระเบียบ ดังต่อไปนี้
๑.รักษาความเงียบสงบ ปิดวาจา งดการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง ไม่อ่าน
หนังสือหรือจดบันทึก ปิดนาฬิกาที่มีเสียงสัญญาณ และฝากโทรศัพท์มือถือ
ไว้กับเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถพูดเรื่องการปฏิบัติกับอาจารย์หรือเรื่องที่จำเป็น
กับเจ้าหน้าที่ แต่ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน
๒.พยายามรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ยกเว้นผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องรับประทาน
ยาหลังอาหารเย็น
๓.ไม่สนใจไม่เพ่งมองคนอื่น ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่คนเดียว
๔.ผู้ปฏิบัติใหม่ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์ ส่วนผู้ปฏิบัติเก่าอยู่ไม่ครบ
กำหนดก็ได้
๕.มีความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริงจังโดยไม่ถูกใครบังคับให้มา
๖.ปฏิบัติภาวนาเฉพาะวิธีที่อาจารย์แนะนำให้เท่านั้น
๗.แต่งกายชุดขาวหรือโทนสีขาวที่สุภาพ


ระยะเวลาปฏิบัติ :
วันเข้าปฏิบัติ : ๑๑ พ.ย. เวลา ๑๓.๐๐น.
วันกลับ : ๑๘ พ.ย. เวลา ๐๙.๐๐น.


ของที่ระลึก:
หนังสือ “หลวงตาเล่าให้ฟัง รวมเรื่องประวัติการภาวนาของ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” และแผ่น cd ฯลฯ
*ไม่เสียค่าที่พักและอาหารมังสวิรัติตลอดการฝึกปฏิบัติ

สถานที่ปฏิบัติธรรม:
รีสอร์ทบ้านไร่ปลายตะวัน (ทางหลวงสาย ๓๐๔) บ้านบุตะโกเมืองใหม่
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม:

สายกรุงเทพฯปริมณฑล : โทร.๐๘-๑๘๔๒-๗๗๗๓
สายปราจีนบุรี : โทร.๐๘-๕๒๗๕-๔๑๖๐ , ๐๘-๑๔๒๗-๖๕๖๑

กรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน
เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดได้เตรียมยานพาหนะรับส่งและอาหารได้พอดีhttp://www.watmakoksimaram.blogspot.jp/2012/10/blog-post_14.html   
หลวงพ่อเชียงแสน วัดมะกอกสีมาราม ปราจีนบุรี


• นี่เป็นการบูชาแท้ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า แปล สวนโมกขพลาราม

• ขายที่ดิน 1-2-11.7 ไร่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ติดถนนใหญ่ เชียงใหม่-ลำพูน

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่38 - กรรมฐาน 3 ประเภท โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 5 สุดยอดพระคาถา ที่คนขายของออนไลน์ ควรสวดเป็นประจำ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย