วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

 Webmaster  

วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

พระธรรมเทศนา เรื่อง วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื้อม อินทบัญโญ)

สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎณ์ธานี


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TU2pj3Cu1RM

4,826


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย