วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

 Webmaster   19 มิ.ย. 2562

พระธรรมเทศนา เรื่อง วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป

โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ / พระธรรมโกศาจารย์ (เงื้อม อินทบัญโญ)

สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎณ์ธานีที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TU2pj3Cu1RM


 เปิดอ่านหน้านี้  4431 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย