พระอารามหลวง

พระอารามหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้งแสงอรุณ
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สกลนคร

วัดสวนดอก
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เชียงใหม่

วัดพญาภู
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
น่าน


วัดคลองโพธิ์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
อุตรดิตถ์

วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กำแพงเพชร

วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สิงห์บุรี


วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระนครศรีอยุธยา

วัดบางนาใน
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นราธิวาส


วัดแก้วโกรวาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กระบี่

วัดชุมพรรังสรรค์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ชุมพร

วัดไผ่ล้อม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
จันทบุรี


วัดทรงศิลา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ชัยภูมิ

วัดกลาง (กาฬสินธุ์)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กาฬสินธุ์

วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เลย


วัดป่าดาราภิรมย์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เชียงใหม่

วัดพระแก้ว (วัดป่าเยียะ)
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
เชียงราย

วัดหนองโว้ง
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
สุโขทัย


วัดมณีชลขัณฑ์
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
ลพบุรี

วัดตูม
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
พระนครศรีอยุธยา

วัดสามพระยา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
กรุงเทพมหานคร
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย