นิทานชาดก


# เรื่อง อ่าน
 ปลุกมันขึ้นมาฆ่า (สัญชีวชาดก)
 สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ (วิโรจนชาดก)
 ฤาษีกินเหี้ย (โคธชาดก)
 หนูถูกหลอก (มูสิชาดก)
 ประโยชน์ของการคบมิตร (กุสนาฬิชาดก)
 ไก่ขันไม่เป็นเวลา (อกาลราวิชาดก)
 นกกระจาบเจ้าปัญญา (วัฏฏกชาดก)
 ตายเพราะปาก (ติตติรชาดก)
 ดีแต่สอนคนอื่น (อนุสาสิกชาดก)
 ปลาเจ้าปัญญา (มิตจินตีชาดก)
 คนมีศิลปะ (สาลิตตกชาดก)
 ชื่อนั้นสำคัญไฉน (นามสิทธิชาดก)
 การไว้วางใจ (วิสสาสโภชนชาดก)
 คนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ (มหาสารชาดก)
 ลูกสกาอาบยาพิษ (ลิตตชาดก)
 ผลของคนอกตัญญู (อกตัญญูชาดก)
 ดาบสขี้โกง (กุหกชาดก)
 หนูกัดผ้า (มงคลชาดก)
 ประตูแห่งประโยชน์ (อัตถัสสทวารชาดก)
 มิตรแท้ (กาฬกัณณิชาดก)
 เหตุห้ามภิกษุมิให้ดื่มสุรา (สุราปานชาดก)


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย