อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ

๏ อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ

อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ
ถุลกุมาริกาในครั้งนั้น กำเนิดเป็น ถุลกุมาริกาในบัดนี้
ดาบสน้อย กำเนิดเป็น ภิกษุผู้กระสัน
ดาบสผู้บิดา เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า    ๛

: https://www.youtube.com/watch?v=yW59NSVou_M

 8,113 
DT0005 DhammathaiTeam

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย