การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติเพื่อสู่นิพพาน

 sun dharma  4,633 

การแก้กรรม ที่ดีที่สุด http://dharma-of-buddha.blogspot.com/2012/05/blog-post.html


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย