@เจ้ากรรม,นายเวร
 motorola31313@gmail.com   9 ส.ค. 2555

*ก็คือกรรมเก่าในอดีดชาติที่ถูกสั่งสมไว้ มาให้ผลในปัจจุบัน แล้วกรรมในปัจจุบันชาติก็จะให้ผลต่อไปเป็นนายเวรรวมทั้งกรรมเก่าด้วย นี้คือ เจ้ากรรม,นายเวรตัวจริง


ที่มา : อ.ชาคโร ภิกขุ วัดหนองโสน(ป่าสัก) สระบุรี

DT012986

motorola31313@gmail.com

9 ส.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  2863 

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย