@เจ้ากรรม,นายเวร

 motorola31313@gmail.com  4,828 

*ก็คือกรรมเก่าในอดีดชาติที่ถูกสั่งสมไว้ มาให้ผลในปัจจุบัน แล้วกรรมในปัจจุบันชาติก็จะให้ผลต่อไปเป็นนายเวรรวมทั้งกรรมเก่าด้วย นี้คือ เจ้ากรรม,นายเวรตัวจริง   

ที่มา : อ.ชาคโร ภิกขุ วัดหนองโสน(ป่าสัก) สระบุรี


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย