ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์

   

ทำอย่างไร คิดอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมที่มีแต่ความชิงดีชิงเด่น
ไร้น้ำใจ ทำไมมนุษย์มักจะทำร้ายกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เพื่อตัวเอง
ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะ


• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• จิตใจของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังไม่เป็นสมาธิมันก็ลักษณะเหมือนเทียนเล่มนี้ วอกแวกกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลา

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ปี2563 นี้ จะขอบอกว่า...ทำบุญวันละนิดจิตเเจ่มใส่ บุญใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง ทอดกฐิน สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ออนไลน์ #วัดรัตนวราราม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย