ธรรมะของสุตันตปิฎกขอจงอธิบาย

 หล้า  

1.สัญโยชน์10 มีความเกี่ยวข้องกับการจำแนกอริยบุคคล4อย่างไรคะท่านผู้รู้ช่วยตอบทีค่ะ
2.มนุษยชาติมีส่วนดีและเลวต่างกันไม่เกี่ยวกับชาติตระกูล อยากทราบว่าเกี่ยวข้องกับอะไรคะ
3.ขอสรุปถึงการกำเนิดโลกและมนุษย์ตั้งแต่สัตว์ทั้งหลาย จุติจากอาภัสสรพรหมจนถึงการแบ่งเป็วรรณะทั้งตามความหมายอัคคัญญสูตร
4.พระเถรที่เกี่ยวข้องกับพระสุตตปิฎก มีใครบ้างคะ


• ที่เราปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อละอะไร | สังโยชน์๑๐ | #พระอาจารย์ต้น 220624

• ดนตรีที่ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและความซึมเศร้า🌿รักษาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ

• 5 นาที ปรับคลื่นสมองก่อนนอน | สมาธิเพื่อการนอนหลับ | EP.153

• นิทานอีสป...พ่อค้าเกลือกับลา

• เหตุใดชาวโลกจึงควรทำบุญวันสารท(แรม1-15ค่ำ เดือน10)?
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย