อยากอ่านความฝันส่วนตัวเกี่ยวกับการเผยแผ่หรือสร้างฝันเรื่องธรรมะของพี่ๆน้องๆชาวเว๊ปเราคะ

   

อย่าเครียดกันเลยนะคะ มาร่วมกันแจกจ่ายความฝันส่วนตัวจินตนาการณ์ที่อยากมีอยากทำเกี่ยวกับธรรมะพุทธศาสนาเราดีกว่า ถึงอาจจะเป็นแค่ความฝันจินตนาการณ์แต่ในทางสร้าวสรรค์และดีงามก็เป็นกุศลในจิตใจแล้วคะ บางทีเรายังทำไม่ได้แต่ความฝันส่วนตัวเราอาจจะเป็นแนวทางให้คนอื่นที่มีบุญมีบารมีพอเขานำไปทำ มีข้อแม้นะคะ อย่าขัด อย่าเถียงกัน อย่าให้กลายเป็นข้อต่อว่าหรือแข่งความรู้วาจากัน เอาแค่เพลินๆร่มเย็นทางใจและเป็นกุศลทางใจคนฝัน แล้วเป็นธรรมทานความร่มเย็นใจคนอ่านจะได้ฝันตามไปด้วย(ถ้าใช้คำผิดกราบขออภัยคะ ไม่มีเจตนาอะไรนอกเหนือความสุขจากการอ่านและธรรมทานจากความฝันทุกท่านคะ) ใครจะเริ่มก่อนคะ


• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• บุญทาน แม้ทำน้อย

• ชื่อนั้นสำคัญไฉน (นามสิทธิชาดก)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย