ขอเชิญร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมแนวเคลื่อนไหวตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

     

ขอเชิญร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา แนวเคลื่อนไหวตามหลักสติปัฏฐาน ๔
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
โดย พระวิปัสสนาจารย์: พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ
ณ สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กำหนดการ
พฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. เข้าที่พัก / รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ,นำปฎิบัติ
๑๖.๐๐ น. น้ำปานะ/พักผ่อน
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๘.๐๐ น. แนะนำข้อปฏิบัติ
๑๙.๓๐ น. พักผ่อน
วันศุกร์-เสาร์ที่ ๙ - 10 พฤษภาคม ๒๕๕๑
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้าและภาวนา
๐๖.๐๐ น. พระบิณฑบาต/กวาดลานวัด
๐๗.๓๐ น. ฉันอาหารเช้า
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติรวมกัน
๑๑.๐๐ น. พัก
๑๑.๓๐ น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติรวมกัน
๑๖.๐๐ น. น้ำปานะ/พักผ่อน
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. แนะนำข้อปฎบัติ/พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้าและภาวนา
๐๖.๐๐ น. พระบิณฑบาต/กวาดลานวัด
๐๗.๓๐ น. ฉันอาหารเช้า
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติรวมกัน
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เก็บของ
๑๑.๓๐ น. ฉันอาหารเพล
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ/กิจกรรม/สรุปผลการปฏิบัติ
๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับ

แนะนำพระวิปัสสนาจารย์
พระโกศิล ปริปุณฺโณ เกิดปี ๒๔๙๕ ที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี เข้ามาในแวดวงนักบวชปี ๒๕๒๔
- เป็นแกนนำและวิทยากรภาวนาในขบวนธรรมธุดงค์ รอบป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ๓ ปี
- เป็นแกนนำและวิทยากรในขบวนธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลา - พัทลุงช่วงต้น ๆ
- เป็นวิทยากรและผู้จัดภาวนาในกลุ่มทอรุ้ง
- เป็นวิทยากรอบรม สติภาวนาเปิดประตูใจ ประจำทุกเดือน เป็นปีที่ ๙ ณ อาคารหอฉัน พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- เป็นวิทยากรอบรม “โครงการจาริกธรรมนำภาวนา”ประจำทุก ๒ เดือน ณ วัดปลายนา
* ปัจจุบัน ท่านพำนักอยู่ที่ สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) จ.ปทุมธานี
กรุณายืนยันการเดินทางเพื่อการสำรองที่พักภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
นัดหมาย : วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ หน้าร้าน Supermarket Tesco Lotus ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ซอยอารีย์ ถนน พหลโยธิน
ร่วมมอบสิ่งที่สุขสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต (ที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม) ตามแต่จิตศรัทธา และกำลังทรัพย์ที่พอดีของแต่ละคน
สนใจติดต่อ คุณสุมลมานล์ พันธุมาตย์ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๒๐๒-๑๓๒๓
สุจิตฺโต ภิกขุ โทรศัพท์ : ๐๘๖-๐๕๑-๐๕๑๑

กลุ่มเสขิยธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.semsikkha.org/sekhiyadham/
๖๖๖ ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร ๐๘๖-๐๕๑-๐๕๑๑ โทรสาร ๐๒-๘๖๐-๑๒๗๘
e-mail : sumonmarn@th.msig-asia.com
e-mail : vensuchitto@hotmail.com
   
 4,220 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย