การรักษาศีล อาศัยปัญญาจริงๆด้วย ตามที่หลวงพ่อสอน

 iceteaza   10 ธ.ค. 2561

เราเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่เป็นตามพิธี หรือ เป็นตามทะเบียบบ้าน ต้องอาศัย ความรู้ความเข้าใจ อันถูกต้อง คือ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นอย่างไร ต้องมาศึกษากัน ภายหน้า

การเริ่มต้นจะรักษาศีลได้ดี ต้องมี สัจจะ มีความจริงใจ จริงจัง และ มีขันติ ความอดทน ข่มใจ อดกลั้น ต้องมีกำลังใจอย่างมาก

ต้องลิ้มรสธรรมแล้วจะรู้เข้าใจว่า เลิศกว่ารสไหน รสของศีล ก็เลิศมาก


ที่มา : เขียนเอง ฟังจากพระสอน

DT018396

iceteaza

10 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4056 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย