ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมแต่งกายไว้ทุกข์

 ประภัสสร    

เนื่องใพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2551 ด้วยเสื้อผ้าสีดำ ขาว และสีเทา
และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลในเวลา 22.00 น. ของวันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 โดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

^^


 4,170 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย