ทำไมต้องงดเหล้าเข้าพรรษา?

 ไมตรีจิต    

สงสัยว่าทำไมต้องงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะ เป็นวันอื่นไม่ได้เหรอคะ แล้วใครเป็นคนเริ่มเรื่องนี้คะ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ จำเป็นต้องใช้ในวิชาเรียน ก่อนวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 นี้ค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ   
ท่านไม่ได้หมายเฉพาะการงดเหล้าเท่านั้นนะครับ
เพราะบางคนถึงจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
แต่ตัวเอง ก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
และยังเบียดเบียนผู้อื่น ด้วยวาจาก็ดี ด้วยการกระทำก็ดี
ศีลไม่ครบข้อ แบบนี้จะไปมีประโยชน์อะไร บุญก็ไม่ได้

ท่านหมายถึง ศีลห้าต้องบริสุทธิ์ทุกข้อ
และทุกวันครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงนี้


• เจาะลึกศีลข้อที่ ๑ ( ๑ )

• พุทธศาสนสุภาษิต (ธรรมะดีดี วันนี้)

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ลิงไหว้พระอาทิตย์ (อาทิจจุปัฏฐานชาดก)

• 94(09/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย