-:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๓) -:-

-:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๓) -:-
-:- มาเตรียมพร้อม เพื่อหลุดพ้นวัฏฏ์กันค่ะ -:-

๏ เมื่อสาธุชนพร้อมแล้ว .. เจตนา
เร่งเพียรในมรรคา .......... พุทธเจ้า
เกิดตายหมายเพียงคร่า .. ทุกชีพ สิ้นนอ
ด้วยตัณหานั้นเคล้า ....... จิตเจ้าทุกยาม

๏ อริยมรรคาไซร้ .......... แปดองค์
เพาะบ่มตามจำนง ......... พุทธฯไว้
จักพาจิตท่านส่ง ........... สุคติ ภูมินา
ลุถึงอริยะภูมิสี่ไซร้ ......... นี่แท้นฤพาน

*****************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

*******************DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  2322 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย