-:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๓) -:-

 Webmaster   23 ก.ค. 2556

-:- วัฏฏภัย... ที่ยากจะหนีพ้น (๓) -:-
-:- มาเตรียมพร้อม เพื่อหลุดพ้นวัฏฏ์กันค่ะ -:-

๏ เมื่อสาธุชนพร้อมแล้ว .. เจตนา
เร่งเพียรในมรรคา .......... พุทธเจ้า
เกิดตายหมายเพียงคร่า .. ทุกชีพ สิ้นนอ
ด้วยตัณหานั้นเคล้า ....... จิตเจ้าทุกยาม

๏ อริยมรรคาไซร้ .......... แปดองค์
เพาะบ่มตามจำนง ......... พุทธฯไว้
จักพาจิตท่านส่ง ........... สุคติ ภูมินา
ลุถึงอริยะภูมิสี่ไซร้ ......... นี่แท้นฤพาน

*****************************
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

*******************
 เปิดอ่านหน้านี้  5846 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย