ถามเกี่ยวกับ พระรัตนตรัย ครับ

     

ผมเข้าใจว่าพระรัตนตรัย มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เวลากราบพระพุทธรูป พระสงฆ์ เณร ก็ระลึกคุณของพระพุทธ(กราบครั้ง1) ระลึกคุณของพระธรรม(2) ระลึกคุณของพระสงฆ์ (3) ซึ่งผมถือว่าเป็นพระกรุณาที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลก ทำให้ผมได้ทราบและเชื่อว่าสวรรค์-นรกมีจริงๆ (เด็กวิทย์)
แต่ที่ไม่เข้าใจ และสงสัยก็คือเวลาไหว้แม่ชี ผมไหว้ครั้งเดียวครับ (ไหว้เพราะรู้ว่าแม่ชีมีศีลมากกว่า และมีความเป็นผู้ใหญ่) แต่ผมสังเกตเห็นแม่ หรือ ผู้ใหญ่หลายท่านก็กราบแม่ชี 3 ครั้ง

ข้อสงสัย 1 สงสัยเฉยๆนะครับ ว่าแม่ชี อยู่ในพระรัตนตรัยไหมคับ
(ที่จริงจะไหว้กี่ครั้งก็ไม่ผิดหรอกคับ แต่อยากรู้เฉยๆ เพราะเมื่อก่อนก็มีพระภิกภุณี ซึ่งก็มีท่านที่บรรลุธรรม)
ข้อสงสัยสัย 2 ทำไมคนเราถึงต้องไหว้เทพเจ้า หรือองค์ต่างๆครับ ทั้งๆที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(สรณะ) แล้วยังต้องไปพึ่งใครอีกเหรอครับ   
แม่ชีไม่จัดอยู่ในพระรัตนตรัย แต่จัดเป็นอุบาสิกา เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ไหว้ท่านได้ในฐานะที่มีศีลมากกว่าเรา ไหว้นะแต่จะต้องกราบหรือไม่ ตรงนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ต้อง ไหว้อย่างเดียวก็พอ สมัยนี้ไม่มีภิกษุณีแล้ว สูญวงศ์ไปแล้ว ไหว้เทพเจ้าได้ในฐานะเทวดาได้อยู่แต่ไม่ใส่ใจมากเกิน แต่ถ้าถือเป็นสรณะเสมอเท่าหรือสูงกว่าพระรัตนตรัยไม่ได้ หรือในการดำเนินชีวิตหากทุกลมหายใจหรือข้อปฏิบัติใช้แต่เทวดานั้นๆเสมอๆโดยไม่ใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเลย ไตรสรณะคมน์ขาด


• 57(22/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• "อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• กินเจ กินยาถ่ายพยาธิ หรือยาปฏิชีวนะได้ไหม?

• ธรรมชาติของจิตต้องมีอารมณ์ ใช้วิธีนี้ ง่ายมากEp.2 #ธรรมะ #วัยรุ่นศึกษาธรรม #วนิอินพุทธ

• หลักการฝึกสมาธิเพื่อการศึกษา(พระราชสุทธิญาณมงคล)

• อามิสทาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย