บทความ เรื่องนินทา

 A_Thingbook    3 พ.ค. 2556


"นินทา" หมายถึง ..

การกล่าวร้าย ให้ร้ายลับหลัง เพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น
ให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสีย เสียชื่อ เสียเกรียติ เสื่อมความเคารพนับถือ
แม้บางเรื่องจะเป็นจริง แต่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหาย ก็ไม่ควรนำไปเล่าต่อผู้อื่น ..

"นินทา" นั้นไม่มีโทษแก่ "ผู้ถูกนินทา" เลย

ถ้า "ผู้ถูกนินทา" ไม่รับคือไม่ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ
ผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบ ผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบ ..

"ผู้นินทา" คือผู้ทำกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี

ไม่ว่า "ผู้ถูกนินทา" จะรับหรือไม่รับก็ตาม
"ผู้นินทา" ย่อมได้รับผลไม่ดี แห่งกรรมไม่ดี อย่างแน่นอน

เปรียบได้กับ ..


มีคนยื่นสิ่งสกปรก เน่าเหม็นให้เรา ถ้าเราไม่รับ
"มือเราจิตเรา" ก็ไม่เปื้อน ไม่สกปรก ไม่เดือดร้อน

แต่ "มือเขาจิตเขา" ก็เปื้อน ก็สกปรกเน่าเหม็นเอง ..
ขออนุโมทนาค่ะ


 3,684 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย