ขอเชิญทำบุญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

 Mettatham    11 ก.ย. 2556

ขอเชิญทำบุญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

กำหนดสมโภช ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 และได้จัดสร้างพระผงพระพุทธเมตตา พิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก


หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้มีศรัทธาจำนวนมาก ประสงค์จะร่วมบุญในการสมโภชฉัตรทองคำหุ้มยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจะมีการสมโภชอีกครั้ง ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมโภช จึงได้เปิด บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร. พระนคร ชื่อ "บัญชีสมโภชยอดพระเจดีย์ เลขที่ 8803500092

ทั้งนี้ผู้ร่วมบุญสมโภช จะได้รับ พระผงพระพุทธเมตตาพิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก โดยร่วมบูชา องค์ละ 100 บาท (จัดสร้าง 100,000 องค์ ขณะนี้ เหลือเพียงประมาณ 25,000 องค์) สนใจ โทร 09 12125295


สามารถติดต่อร่วมสมโภชและรับพระผงเจ้าสัวได้ที่ สำนักงานโครงการฯ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า
ที่มา facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย    


ที่มา : ที่มา facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ทั้งนี้ผู้ร่วมบุญสมโภช จะได้รับ พระผงพระพุทธเมตตาพิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก โดยร่วมบูชา องค์ละ 100 บาท (จัดสร้าง 100,000 องค์ ขณะนี้ เหลือเพียงประมาณ 25,000 องค์) สนใจ โทร 09 12125295


สามารถติดต่อร่วมสมโภชและรับพระผงเจ้าสัวได้ที่ สำนักงานโครงการฯ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าที่มา /pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 8

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)

• ความเข้าใจ

• มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ ทุจจริต (คือความล่วงประเวณี) เป็นมลทินของหญิง

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย