วิธีใช้เตาแก็สให้ปลอดภัยและประหยัด

 nathamag    30 เม.ย. 2557

วิธีใช้เตาแก็สให้ปลอดภัยและประหยัด
เตาแก็สมีอยู่ทุกครัวเรือนถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นพอสมควรอีกอันหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราเพราะเราต้องปรุงอาหารทำกับข้าวโดยใช้เตาแก็สกันเป็นส่วนใหญ่แต่บางทีอาจเราเผอเรอและใช้มากเกินไปอาจทำให้ไม่ปลอดภัยและสิ้นเปลืองได้ ดูวิธีใช้เตาแก็สอย่างระวังเพื่อป้องกันอันตรายและใช้อย่างไรถึงประหยัดที่นี่ซิครับ
http://toptips1.blogspot.com/2014/04/blog-post_29.html
อนุโมทนาสาธุ


 3,808 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย