วิธีใช้เตาแก็สให้ปลอดภัยและประหยัด

 nathamag    30 เม.ย. 2557

วิธีใช้เตาแก็สให้ปลอดภัยและประหยัด
เตาแก็สมีอยู่ทุกครัวเรือนถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นพอสมควรอีกอันหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราเพราะเราต้องปรุงอาหารทำกับข้าวโดยใช้เตาแก็สกันเป็นส่วนใหญ่แต่บางทีอาจเราเผอเรอและใช้มากเกินไปอาจทำให้ไม่ปลอดภัยและสิ้นเปลืองได้ ดูวิธีใช้เตาแก็สอย่างระวังเพื่อป้องกันอันตรายและใช้อย่างไรถึงประหยัดที่นี่ซิครับ
http://toptips1.blogspot.com/2014/04/blog-post_29.html


• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• อภัยทาน

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• แก้วน้ำมีจิตวิญญาณ

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย