"มงคลชีวิต ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย"

 วิริยะ12   13 ต.ค. 2560

"มงคลชีวิต ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย"

" .. นับตั้งแต่วันแรกที่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙"

พระองค์ "ทรงมีพระราโชบายที่เด่นชัด มั่นคง" ในการปกครองชาวสยามทุกผู้ทุกนาม ทุกหนทุกแห่ง ให้เกิดความร่มเย็นผาสุกเสมอภาค ดังพระราชดำรัสที่ว่า "เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม"

ธรรมของพระเจ้าอยู่หัว "คืออานุภาพแห่งความรักและความหวังดีอย่างแท้จริง สถิตอย่างถาวร มั่นคง ไม่สั่นคลอน" .. "

"ธรรมของพระเจ้าอยู่หัว"
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 เปิดอ่านหน้านี้  2855 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย