เมื่อปัญหามา และปัญญามิเกิด

 ami_ka_ze    

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในห้วงแห่งความลำบากใจมาก

ข้าพเจ้าพยายามที่จะต่อสู้เพื่อจะชนะใจตัวเองให้ได้

ปัจจุบันข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

แต่3-4 เดือนที่ผ่านมาธุรกิจซบเซามาก ยอดรายได้ลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น

ข้าพเจ้าได้บนบาลสานกล่าวต่อศาลเจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

หากข้าพเจ้ามิสมควรที่จะดำรงอยู่นะจุดๆนี้ ข้าพเจ้ายินดีลาออก โดยหากข้าพเจ้ามิสามารถที่จะกระตุ้นยอด

ขายในสัปดาร์ที่ผ่านมาได้นั้น บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามิสมควรอยู่ ณ จุดๆนี้

ข้าพเจ้ามิใช่คนที่หนีปัญหาและอุปสรรคใช่หรือไม่ หรือสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดและทำนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

แล้ว การล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิใช่เรื่องน่าทดลอง

ข้าพเจ้าตอบคำถามให้ตนเองอยู่หลายวัน หลายเดือน ว่างานที่ทำนั้นข้าพเจ้าได้ทุ่มเทกับมันแล้วใช่หรือไม่

ข้าพเจ้าอดทนกับมันมาเพียงพอแล้วใช่หรือไม่

ประสบการณ์การทำงานที่นี่เพียง3 ปีเท่านั้น จากพนักงานธรรมดาๆคนหนึ่ง ในระยะ 3 ปีได้รับหมอบหมาย

ให้เข้าดูแลธุรกิจของบริษัท มันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถแต่ข้าพเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ข้าพเจ้าทำ

มันไม่ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจะต้องตัดสินใจลาออก

ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่าฟันอุปสรรคได้และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังครับ

ขออนุญาตแนะนำหลักการเพื่อความสำเร็จที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปฏิบัติจนประสบผลในการบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเรื่องโลกๆแบบเราๆ เเบบเทียบกันไม่ได้เลย คือหลัก อิทธิบาท 4ดังนี้ครับ

คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น

ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน

ฉันทะคือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ

วิริยะคือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำเร็จ คำนี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง

จิตตะหมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่

วิมังสาหมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่


ขอให้โชคดี และสำเร็จ ครับ
ขอให้โชคดี และสำเร็จ ครับ
ขอให้โชคดี และสำเร็จ ครับ
คุณครับ...

พิจารณาดูให้ดีเสียก่อน ว่าที่ยอดรายได้มันลดลงนั้น มีเหตุจากอะไร

ถ้ามีเหตุจากการที่เศรฐกิจโดยรวมมันไม่ดี ผมคิดว่า เป็นเรื่องสุดวิสัยนะครับ

แต่ถ้ามีเหตุจากการที่เรายังบริหารไม่ถูกจุด ผมคิดว่า คุณควรหาแนวทางการบริหารใหม่

ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารธุรกิจนะครับ

แต่ถ้าถามผู้คนในเวปนี้...ผมคนหนึ่งล่ะ ที่จะขอแนะนำว่า ไม่ต้องไปบนบานที่ไหนหรอกครับ และไม่ต้องลาออกด้วย (งาน หายากครับ) ต้องสู้ ต้องสู้ ..!!

พระมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดตั้ง ๖ ปี เมื่อรู้ว่ามิใช่ทางที่ถูก ท่านก็มิได้เลิกบำเพ็ญนี่ครับ แต่ท่านเปลี่ยน เปลี่ยนแนวทางการบำเพ็ญ จนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรม

ขอแนะนำไว้เท่านี้นะครับ

ปัญญา ทางโลก มีไว้แก้ปัญหาทางโลก

ปัญญา ที่พระพุทธเจ้าสอน เอาไว้เพื่อดับทุกข์

:)


อะไรที่มันทำให้ทุกข์ ก็อย่าไปแบกเอาไว้เลยนะครับ

โลกก็เป็นอย่างนี้แหละขอให้มีความสุขนะครับ


มารไม่มี..บารมี..ไม่เกิดนะคะ..หนูเป็นอีกคนหนึงที่เคยมีความทุกข์....การตามดูจิตใจของตัวเองสำคัญที่สุด..หนักตรงไหน..วางตรงนั้นนะคะ..เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ...สู้ๆๆๆๆ


ขอขอบคุณทุกคน ที่ให้ข้อคิดและกำลังใจดีๆคะ

หมดกำลังใจ คือหมดแรง ตอนนี้ต้องเติมกำลังใจให้ตัวเองเติมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

อุปสรรคจะมามากแค่ไหนก็จะสู้ให้ถึงขีดสุด

จะล้มกี่ครั้งจะขอสู้สุดใจคะ

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ


นั่นเปนการหมายถึง..การมีความอดทน และอดกลั้นครับ การที่ ยอดขายตก..ไม่ได้หมายท่าน อ่อนแอ หรือ ไม่สู้ แต่มันเปน เพราะ เศรษฐกิจช่วงนี้ซบเซาครับ อย่ามัวมาโทษ ตัวเองเลย ลองมองคนที่ด้อยก่วาท่านดีใหมครับ ท่านทำงานเพียง 3ปี ดว้ยความมุมานะ จนได้เลื่อนขั้นเปนระดับ ผู้บริหาร เมื่อเปรียบกับผมแล้ว ผมทำงาน 13 ปี ดว้ยความมุมานะเหมือนท่าน ถึงได้เปน ผจก.เห็นความแตกต่างแล้วใช่ใหมคับ ผมกำลังจะสื่อให้ท่านทราบว่า ท่านอย่าโกรธ ตัวเอง ยังมีคนที่ด้อยก่าวท่านตั้งเยอะ แค่การทำงาน ผมก็ด้อยก่วาท่านแล้ว ยังไงก้ขอให้สู้นะครับอย่าเพิ่งท้อ...


 3,622 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย