สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ

 มุทิตา    9 เม.ย. 2554

สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ (ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น)

ท่านเปรียบเทียบว่า..
ธรรมทั้งหลาย เปรียบเหมือนแพ พาเราข้ามไปถึงฝั่ง(พระนิพพาน)
เมื่อถึงฝั่งแล้ว เราก็คงไม่แบกแพไปด้วย

ท่านสอนให้ยึด(อัตตา)ธรรมในเบื้องต้น เพื่อพาเราข้ามโอฆะ
ในเบื้องปลายก็ปล่อย(อนัตตา)ธรรมเหล่านั้นไว้ตามเดิม

สาธุ...

   
สาธุครับ


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• สวย เพราะ ธรรมะ

• รวมเพลงธรรมะเปิดโลก - รฎา ณัฎฐ์ธยาน์

• เพื่อน จริง หรือ เพื่อนปลอม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย" (สมเด็จพระญาณสังวร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย