สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ

 มุทิตา   9 เม.ย. 2554

สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ (ธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น)

ท่านเปรียบเทียบว่า..
ธรรมทั้งหลาย เปรียบเหมือนแพ พาเราข้ามไปถึงฝั่ง(พระนิพพาน)
เมื่อถึงฝั่งแล้ว เราก็คงไม่แบกแพไปด้วย

ท่านสอนให้ยึด(อัตตา)ธรรมในเบื้องต้น เพื่อพาเราข้ามโอฆะ
ในเบื้องปลายก็ปล่อย(อนัตตา)ธรรมเหล่านั้นไว้ตามเดิม

สาธุ...

สาธุครับ
*สาธุค่ะ*


ไม่ใช่อย่างนั้น

เรามีพระพุทธองค์ เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว แม้พระอรหันต์ ผู้ไกลจากกิเลสแล้ว มีกิจอันทำเสร็จแล้ว ก็ยังต้องฟังธรรมจากพระพุทธองค์

ที่แสดงว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ
วรรคนี้ จะแสดงร่วมกับ สัพเพสังขารอนิจจา สัพเพสังขาราทุกขา เสมอๆ

เพื่อแสดงว่า ขันธ์ทั้ง 5 ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

อย่าตัดตอนออกมาตอนเดียวสิ... เดี๋ยวจา งง


 เปิดอ่านหน้านี้  3835 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย