ขอรับพระะาตุสีวลีครับ

 chinatip_J    19 เม.ย. 2557

ชินาธิป จิตติวนากร125/154 ม.3ซ.กำนันแม้น14
ขว.บางขุนเทียน ข.จอมทอง
กรุงเทพฯ10150   
ขอให้สมความปราถนาครับ


• วิสาขบูชา

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• กิเลสที่หนา บางได้ กิเลสที่บางแล้วก็หายไปเลยได้ ด้วยพลังของธรรม

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจโลกธรรม 8

• "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย