รู้ไม? ตอนนี้เค้าอันเชิญองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร ไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วนะ

 yuyu    24 เม.ย. 2556

องค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารได้ถูกอันเชิญไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้ว ซึ่งบรเวณนั้งยังมีโบราณสถานเช่น วิหารเทวี และสระโบกขรณี ซึ่งสระโบกขรณีเป็นสระที่พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทรงดื่มก่อนที่จะประสูติพระพุทธเจ้าด้วยนะ


ที่มา : nanateeza


ถ้าเกิดที่โอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศเนปาล อย่าลืมแวะไปกราบไหว้นะค่ะ ที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล แล้วตอนนี้ก็ได้สร้างอาคารศูนย์บริการผู้ปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยว เพื่อบริการเรื่องของห้องน้ำ และ ห้องพยาบาลด้วย
 4,114 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย