156(30/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ของจริงเกิดกับคนจริง
อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เปิดอ่านหน้านี้  2,584 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย