ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะพระเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 Mettatham  

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะพระเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

เนื่องด้วยพระเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นมหาปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอัฐิธาตุ และอัฏฐบริขารของ หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ เป็นศิษย์ผู้ได้เคยสดับฟังโอวาทและติดตาม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ มารูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธุดงควัตร และประกอบด้วยคุณสมบัติในสมณคุณเป็นอันมาก มีคณะศิษยานุศิษย์และผู้ใคร่ธรรมปฏิบัติเคารพนับถือในท่านเป็นจำนวนไม่น้อย

บัดนี้กำลังทำการบูรณะพระเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ ให้เกิดความมั่นคงและสง่างาม อันจักได้เป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไปชั่วกาลนาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากในการบูรณะปฏิสังขรณ์ สำหรับท่านที่บริจาคทำบุญร่วมบูรณะพระเจดีย์ในครั้งนี้จักเป็นกุศลยิ่ง ซึ่งเป็นการต่ออายุด้วย ขอเชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเทอญวิธีการร่วมทำบุญบูรณะพระเจดีย์ หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ


มาทำบุญด้วยตนเองที่ วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


ทำบุญโอนเงินผ่านบัญชี

ธ.กรุงเทพ สาขา อ.สว่างแดนดิน บัญชีชื่อ วัดประสิทธิธรรม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 413-4-101064
ธ.กรุงเทพ สาขา อ.สว่างแดนดิน บัญชีชื่อ พระวิสุทธิ์ สิริจันโท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 413-0-927959

ติดต่อสอบถามได้ที่


โทร. 081-2600469 พระวิสุทธิ์ สิริจันโท
หรือ วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


แหล่งอ้างอิง

วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• กุสราชมหาสัตว์๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ทรงปาฏิหาริย์ ๓ คำรบปรากฏแก่พระพุทธบิดา

• ๑๙.ปางนาคปรก
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย