"กรรม" นี้เราสร้างเอง

เราเกิดมาทุกคนนี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม
ตกแต่งมาแล้วพร้อมมูลทุกคน


ไม่มีใครจะเอาไปเพิ่มให้ใครได้ เรียกว่าพอเหมาะพอดีกับกรรม
ของตัวเองที่สร้างมาด้วยกันทุกคน

เพราะฉะนั้นจงให้เห็นใจซึ่งกันและกัน ท่านแสดงไว้ว่า กมฺมํ
สตฺเต วิภชติ
นี่อันหนึ่ง สพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้ง
หลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

คือสัตว์เหล่านี้มีกรรมไปด้วยกันทั้งนั้น จึงไม่ให้ประมาทกัน ให้
ต่างคนต่างส่งเสริม ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันว่ามีกรรมด้วยกัน

เราเป็นผู้สร้างเองกรรมของเรา จะไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมาสร้าง
ให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ ท่านจึงไม่ให้ตำหนิกัน ไม่ให้ดูถูก
เหยียดหยามกัน


ใครเกิดอยู่ที่ไหนในบ้านนอกในเมืองในป่าในเขาที่ไหน เกิดมา
จากท้องแม่ เราก็มีกรรมฝังเข้าไปในนั้นทุกคน พ่อแม่ที่จะไปเกิดนี้
เราก็เลือกเอาไม่ได้ ต้องกรรมเป็นผู้จัดสรรให้พาไปเกิด

ถ้าหากว่าพ่อแม่เรียกมาเกิดในท้องได้ตามความต้องการแล้ว พ่อ
แม่แต่ละคนๆ นี้จะไปเรียกเอาเทวบุตรเทวดามาเป็นลูกทั้งหมด
เลยนะ พวกหมูหมาเป็ดไก่นี้ไล่หนีหมด

ยิ่งไอ้หยองนี้เข้าอยู่วัดไม่ได้เลย เพราะไม่ใช่ประเภทพวกเทวบุตร
เทวดา ถูกขับเลยไอ้หยอง แต่ที่อยู่ได้ก็เพราะไอ้หยองมันก็เป็น
กรรมของมันเอง มันก็กรรมของไอ้หยอง

กรรมของเราเข้าใจไหม ต่างตัวต่างคนมีกรรมด้วยกันท่านจึง
ไม่ให้ประมาทกัน อยู่ด้วยกันได้


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
DT014113  วิริยะ11 
 DT014113 
 24 ก.พ. 2556 เวลา 08:34 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1  / ningnong1008@hotmail.com / 24 ก.พ. 2556 เวลา 19:45 น. 
ความคิดเห็นที่ 2  / ningnong1008@hotmail.com / 4 มี.ค. 2556 เวลา 15:06 น. 
ความคิดเห็นที่ 3  / ningnong1008@hotmail.com / 4 มี.ค. 2556 เวลา 15:07 น. 
ความคิดเห็นที่ 4  / ningnong1008@hotmail.com / 4 มี.ค. 2556 เวลา 15:08 น. 
ความคิดเห็นที่ 5  / ningnong1008@hotmail.com / 4 มี.ค. 2556 เวลา 15:08 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2933 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย