ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 วัด

 Mettatham    1 พ.ย. 2556

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ (ประมาณ 2,000 วัด)


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมาหสังฆปริณายก ประจำปี ๒๕๕๖โดยบริจาคเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "กองทุนทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี" บัญชีเลขที่ ๐๕๙-๐-๑๙๓๙๑-๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๕ - ๔๑


• กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• "เกิดเป็นมนุษย์ได้อีก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

• "ให้พยายามภาวนา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย