ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 วัด

 Mettatham    1 พ.ย. 2556

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ (ประมาณ 2,000 วัด)


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมาหสังฆปริณายก ประจำปี ๒๕๕๖โดยบริจาคเงิน เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "กองทุนทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี" บัญชีเลขที่ ๐๕๙-๐-๑๙๓๙๑-๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๕ - ๔๑


ที่มา : http://www.onab.go.th


ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ด้วยเทอญ


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ในคราวนี้ด้วยเทอญ


 3,960 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย