วัดบึงลัฏฐิวัน วัดสาขาที่20 วัดหนองป่าพง

 adminwatbung   

ขอแนะนำเว็บ เว็บไซท์ของวัดบึงอีกหนึ่งแห่งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติธรรมที่หน้าสนใจอีก
แห่ง ต้องพูดว่าเป็นสถานที่สงบร่มเย็น เหมาะแก่การปฏบัติธรรมโดยแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติม
 http://www.watbung-latthiwan.com 
 เปิดอ่านหน้านี้  4239 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย