ขอเชิญร่วมเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองโบสถ์ ต.สำนักท้อน จ.ระยอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 seminardd    6 พ.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองโบสถ์ ต.สำนักท้อน จ.ระยอง

จัดอบรมโดย: วัดหนองโบสถ์

4(วันวิสาขบูชา)-10 มิถุนายน55 ขอเชิญร่วมเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองโบสถ์ ต.สำนักท้อน จ.ระยอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ประธานโครงการ

พระอาจารย์พงศ์วุฒิ ญาณสํวโร
พระวิปัสสนาจารย์
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.
(พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล)


ผู้ประสานงาน

๑. น.อ.หญิง นวลรักษา โพธิ์ศรี 089-9884817
๒. น.ท. บุญเศษ มาภิรมย์ 089-7543851
๓. คุณ อมรรัตน์ ชัยชนะผล 086-3342950 , 086-8164205
๔. คุณ รพีพร สีภูมี (ปุ้ยThaiRayong.com) 081-9193302

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
ผู้สนใจทั่วไป

ลงทะเบียนได้ที่
สามารถสมัครโดยตรงได้ที่วัดหนอง โบสถ์ หรือ สมัครผ่านทาง e-mail โดยกรอกเอกสารการสมัคร พร้อมส่ง file ใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่ [url]watnongbost@gmail.com[/url]

ที่มา http://seminardd.com/2012/12749


ที่มา : สัมมนาดีดี


 3,691 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย