2-10 พค. 54 ขอเชิญปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ อ.เมือง นครปฐม

 kaveebsc    30 มี.ค. 2554

2-10 พค. 54 ขอเชิญปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ อ.เมือง นครปฐม
สถานที่ดีและปลอดภัย แยกอาคารพักชายหญิง มีมุ้งลวด มุ้งผ้า เสื่อ หมอน พัดลม มีอาหารพร้อม
ท่ามกลางธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ บึงน้ำ เงียบสงบ สัปปายะ
แนวปฏิบัติวิปัสสนาแบบพม่า เข้มข้นสุดๆ
ที่บอกได้เพราะผมเคยไปมาแล้วครับ

สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
๔๕/๑ หมู่๔ ตำบลถนนขาด
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
อีเมล์ : dhammodaya@yahoo.ca
ขอเชิญท่านผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมเมตตาภาวนาและวิปัสสนากรรมฐาน

วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554

ณ.สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ

วิปัสสนาจารย์ : พระอาจารย์ญาณรังษี
(พระวิปัสสนาจารย์ชาวมาเลเซีย)
ประวัติวิปัสสนาจารย์ : พระอาจารย์ อู ญาณรังสี เป็นชาวมาเลเซีย
เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2503 ท่านสนใจศึกษาเกี่ยวกับพุทธธรรมมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา
จนกระทั่งจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีในปี พ.ศ. 2528
จากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
หลังจากที่พากเพียรฝึกฝนกรรมฐานอยู่หลายปี
ด้วยแรงสนับสนุนของครูบาอาจารย์ ท่านจึงได้เดินทางไปอุปสมบทเป็นภิกษุ
ที่สำนักเชมเย ยิกต้า นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยมีพระอาจารย์ เชมเย สยาดอเป็นพระอุปัชฌาย์
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และย้ายไปฝึกกรรมฐานเข้มข้นที่สำนักเชมเย ยิกต้า สาขามอบี
ซึ่งเป็นสำนักวัดป่า โดยได้ฝึกกรรมฐานอย่างเข้มข้นกับพระอาจารย์ อู อินทะกะ เจ้าสำนักของที่นั่น

ระหว่างที่ศึกษางานวิปัสสนากรรมฐานและฝึกฝนอย่างเข้มข้นอยู่ในประเทศพม่านั้น
ท่านได้ทำความเพียรอย่างจริงจัง จนการปฏิบัติก้าวหน้าเป็นที่ชื่นชมของครูบาอาจารย์
หลังจากนั้น ท่านได้รับมอบหมายให้ช่วยสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์ และเป็นล่าม
ให้แก่นักปฏิบัติที่ใช้ภาษาจีนกลางอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่ได้จำพรรษาอยู่ในประเทศพม่าถึง 8 ปี
Subang Jaya Buddhist Association (SJBA) ได้กราบนิมนต์ท่านกลับมา
สอนธรรมะและวิปัสสนาให้แก่ชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย
ปัจจุบัน นอกจากท่านจะทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ SJBA แล้ว
ท่านยังรับนิมนต์ไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศไต้หวัน
และอินโดนีเซียอยู่เนืองๆ

ค่าใช้จ่าย : ฟรี ตามแต่ผู้มีจิตศรัทธา และผู้เข้าอบรม

สนใจติดต่อสอบถาม : คุณแม่ชีสุนีย์ ฤทธิสุข : 08-32967030

คุณศิริรัตน์ รัชตะพงศ์ธร : 08-17958045

คุณรภานัน วิภาตะโยธิน : 08-18109632

คุณสุพรรณา ธรรมศรี : 08-18166018 หรือ E-mail: supanna22@gmail.com

มีล่ามแปลไทยให้ผู้ฝึกอบรมทุกท่าน

ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมครับ

   
 4,211 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย