ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน) เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี (( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))

 ตะวันธรรม    17 ส.ค. 2560

ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน)
เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี
ของ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร เเละอุทยานธรรม วัดป่าดงกำพี้ จ.หนองคาย
เเละศูนย์ฝึกอบรม ในเครือข่ายศูนย์เผยเเผ่ธรรม พุทธบริษัทสากล (ทั่วไทย)

(( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))

1.เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์ทำวัตร (เเปล) ของพระภิกษุ -สามเณร เเละ โยคีผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ ตลอดปี
2.เพื่อเป็นการ เริ่มการปรับพื้นฐานของจิต คือการสวดมนต์ของผู้ไม่เคยเข้าอบรมปฏิบัติ
3.เป็นการผลิตหนังสือธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน (ก่อเกิดทานบารมี)
4.เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธ, พระธรรม,พระสงฆ์ ของผู้ชาวพุทธ
5.เป็นการขอขมาโทษ ของชาวพุทธ เมื่อได้สวดมนต์
6.เพื่อได้สวด บทเจริญพระพุทธมนต์ เป็นศิริมงคล ของผู้สวด
7.เพื่อเป็นปัญญา ที่ได้รับขณะบทสวดที่เเปล
8.เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม (โดยมีวิธีการสอนปฏิบัติธรรม เบื้องต้นด้วย)
เป็นต้น


(( เนื้อหาด้านในหนังสือสวดมนต์ ))

1.บททำวัตรเช้า-เย็น
2.บทเจริญพระพุทธมนต์ (สำหรับสวดมนต์พิเศษ วันพระ วันสำคัญ)
3.บทธัมมจักร
4.บทเมตตาใหญ่
5.บทเเผ่เมตตากรวจน้ำ
6.บทพิจารณาธรรมะ (บทพิเศษ ต่างๆ)
7.บทพระมหาจักพรรดิ์
8.วิธีการปฏิบัติธรรม (เบื้องต้น) สำหรับผู้ฝึกใหม่
9.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
10.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทาน, ของศีล 5 ,นรก, สวรรค์ เป็นต้น
11.วิธีการกราบ ไหว้ เเละจัดโต๊ะหมู่ เเละวิธีจัดงานบุญ เป็นต้น
**จำนวนการผลิต จำนวน 5,000 เล่ม**

(ผลิตใหม่ในรอบ 5 ปี )

มีเนื้อหา จำนวน 150-180 หน้า
หน้าปกสี (ออกเเบบโดยช่างศิลปะ)
ระยะดำเนิการผลิต เป็นเวลา 1 เดือน
เริ่มตั้งเเต่วันที่ 20 สิงหาคม เป็นต้นไป

(( สาเหตุที่ต้องผลิต หนังสือสวดมนต์ (เเปล) ฉบับผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 2560 ))

** ต้นฉบับ โดย พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ **
ประธานสงฆ์ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"จ.พิจิตร
ประธานสงฆ์ พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร เเละประธานศูนย์พุทธบริษัทสากล (หน่วยเผยเเผ่ธรรม)

1.เพื่อรองรับการอบรมปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ-สามเณร-โยคีผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีมากขึ้นตลอดปี
2.เพื่อเเก้ปัญหาการขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ที่ใช้จริงภายในสำนัก ซึ่งหนังสือเดิม มีจำนวนน้อยมาก เเละชำรุด
3.เพื่อเป็นคู่มือของผู้ที่ประสงค์ ปฏิบัติธรรมเอง ทุกที่ทั่วไทย จะได้เป็นคู่มือในการฝึกปฏิบัติธรรม เบื้องต้น
4.เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์พื้นฐาน เเจกเเก่วัดวาอารามต่างๆ ที่ขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ในการใช้สวดมนต์ของผู้ปฏิบัติธรรม
5.เพื่อเป็นบุญกุศล การสั่งสมทานบารมี เเก่ชาวพุทธได้สั่งสมใน บารมี 10 ประการ อันจะเป็นเหตุเเห่งการหลุดพ้น

(( สามารถร่วมบุญได้ ดังนี้))

1.ร่วมทำบุญสร้างธรรมะเป็นทาน 1 เล่ม ทำบุญ 150 บาท
2.ร่วมทำบุญสร้างธรรมะเป็นทาน 1 โหล ทำบุญ 1,800 บาท
3.ร่วมทำบุญสร้างธรรมะเป็นทาน 1 มัด ทำบุญ 100 เล่ม ทำบุญ 15,000 บาท
4.หรือทำบุญตามกำลังทรัพย์
หมายเหตุ.ติดชื่อเจ้าภาพไว้ที่ปกด้านหลัง เเละเจ้าภาพสามารถขอรับเเจกได้
หรือสามารถ เเจ้งขอผลิตเเจกส่งไปยัง วัดวาอารมองค์กรณ์ที่เราประสงค์เเจกเป็นธรรมทานได้หลังจาก
ต้นฉบับจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเเล้ว

(( ผู้ประสงค์ ร่วมทำบุญ))

โทร.087-007-8607 หรือ ไลน์ dhamma2559 เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล
*** สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินนาติ การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง***

ทำบุญโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพิจิตร เลขที่ 153-241-4659 พระศุภชัย แบบออมทรัพย์

*** โอนแล้วแจ้ง รายชื่อและ จำนวนเจ้าภาพได้ ทางไลน์ หรือข้อความ ***
   


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล(( สาเหตุที่ต้องผลิต หนังสือสวดมนต์ (เเปล) ฉบับผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 2560 ))

1.เพื่อรองรับการอบรมปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ-สามเณร-โยคีผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีมากขึ้นตลอดปี
2.เพื่อเเก้ปัญหาการขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ที่ใช้จริงภายในสำนัก ซึ่งหนังสือเดิม มีจำนวนน้อยมาก เเละชำรุด
3.เพื่อเป็นคู่มือของผู้ที่ประสงค์ ปฏิบัติธรรมเอง ทุกที่ทั่วไทย จะได้เป็นคู่มือในการฝึกปฏิบัติธรรม เบื้องต้น
4.เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์พื้นฐาน เเจกเเก่วัดวาอารามต่างๆ ที่ขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ในการใช้สวดมนต์ของผู้ปฏิบัติธรรม
5.เพื่อเป็นบุญกุศล การสั่งสมทานบารมี เเก่ชาวพุทธได้สั่งสมใน บารมี 10 ประการ อันจะเป็นเหตุเเห่งการหลุดพ้น

(( สามารถร่วมบุญได้ ดังนี้))


• "กรรมทางใจ เห็นได้ด้วยตนเอง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๘)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย