ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน) เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี (( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))

 ตะวันธรรม    17 ส.ค. 2560

ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน)
เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี
ของ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร เเละอุทยานธรรม วัดป่าดงกำพี้ จ.หนองคาย
เเละศูนย์ฝึกอบรม ในเครือข่ายศูนย์เผยเเผ่ธรรม พุทธบริษัทสากล (ทั่วไทย)

(( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))

1.เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์ทำวัตร (เเปล) ของพระภิกษุ -สามเณร เเละ โยคีผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ ตลอดปี
2.เพื่อเป็นการ เริ่มการปรับพื้นฐานของจิต คือการสวดมนต์ของผู้ไม่เคยเข้าอบรมปฏิบัติ
3.เป็นการผลิตหนังสือธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน (ก่อเกิดทานบารมี)
4.เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธ, พระธรรม,พระสงฆ์ ของผู้ชาวพุทธ
5.เป็นการขอขมาโทษ ของชาวพุทธ เมื่อได้สวดมนต์
6.เพื่อได้สวด บทเจริญพระพุทธมนต์ เป็นศิริมงคล ของผู้สวด
7.เพื่อเป็นปัญญา ที่ได้รับขณะบทสวดที่เเปล
8.เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม (โดยมีวิธีการสอนปฏิบัติธรรม เบื้องต้นด้วย)
เป็นต้น


(( เนื้อหาด้านในหนังสือสวดมนต์ ))

1.บททำวัตรเช้า-เย็น
2.บทเจริญพระพุทธมนต์ (สำหรับสวดมนต์พิเศษ วันพระ วันสำคัญ)
3.บทธัมมจักร
4.บทเมตตาใหญ่
5.บทเเผ่เมตตากรวจน้ำ
6.บทพิจารณาธรรมะ (บทพิเศษ ต่างๆ)
7.บทพระมหาจักพรรดิ์
8.วิธีการปฏิบัติธรรม (เบื้องต้น) สำหรับผู้ฝึกใหม่
9.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
10.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทาน, ของศีล 5 ,นรก, สวรรค์ เป็นต้น
11.วิธีการกราบ ไหว้ เเละจัดโต๊ะหมู่ เเละวิธีจัดงานบุญ เป็นต้น
**จำนวนการผลิต จำนวน 5,000 เล่ม**

(ผลิตใหม่ในรอบ 5 ปี )

มีเนื้อหา จำนวน 150-180 หน้า
หน้าปกสี (ออกเเบบโดยช่างศิลปะ)
ระยะดำเนิการผลิต เป็นเวลา 1 เดือน
เริ่มตั้งเเต่วันที่ 20 สิงหาคม เป็นต้นไป

(( สาเหตุที่ต้องผลิต หนังสือสวดมนต์ (เเปล) ฉบับผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 2560 ))

** ต้นฉบับ โดย พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ **
ประธานสงฆ์ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา"จ.พิจิตร
ประธานสงฆ์ พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร เเละประธานศูนย์พุทธบริษัทสากล (หน่วยเผยเเผ่ธรรม)

1.เพื่อรองรับการอบรมปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ-สามเณร-โยคีผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีมากขึ้นตลอดปี
2.เพื่อเเก้ปัญหาการขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ที่ใช้จริงภายในสำนัก ซึ่งหนังสือเดิม มีจำนวนน้อยมาก เเละชำรุด
3.เพื่อเป็นคู่มือของผู้ที่ประสงค์ ปฏิบัติธรรมเอง ทุกที่ทั่วไทย จะได้เป็นคู่มือในการฝึกปฏิบัติธรรม เบื้องต้น
4.เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์พื้นฐาน เเจกเเก่วัดวาอารามต่างๆ ที่ขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ในการใช้สวดมนต์ของผู้ปฏิบัติธรรม
5.เพื่อเป็นบุญกุศล การสั่งสมทานบารมี เเก่ชาวพุทธได้สั่งสมใน บารมี 10 ประการ อันจะเป็นเหตุเเห่งการหลุดพ้น

(( สามารถร่วมบุญได้ ดังนี้))

1.ร่วมทำบุญสร้างธรรมะเป็นทาน 1 เล่ม ทำบุญ 150 บาท
2.ร่วมทำบุญสร้างธรรมะเป็นทาน 1 โหล ทำบุญ 1,800 บาท
3.ร่วมทำบุญสร้างธรรมะเป็นทาน 1 มัด ทำบุญ 100 เล่ม ทำบุญ 15,000 บาท
4.หรือทำบุญตามกำลังทรัพย์
หมายเหตุ.ติดชื่อเจ้าภาพไว้ที่ปกด้านหลัง เเละเจ้าภาพสามารถขอรับเเจกได้
หรือสามารถ เเจ้งขอผลิตเเจกส่งไปยัง วัดวาอารมองค์กรณ์ที่เราประสงค์เเจกเป็นธรรมทานได้หลังจาก
ต้นฉบับจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเเล้ว

(( ผู้ประสงค์ ร่วมทำบุญ))

โทร.087-007-8607 หรือ ไลน์ dhamma2559 เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล
*** สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินนาติ การให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง***

ทำบุญโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพิจิตร เลขที่ 153-241-4659 พระศุภชัย แบบออมทรัพย์

*** โอนแล้วแจ้ง รายชื่อและ จำนวนเจ้าภาพได้ ทางไลน์ หรือข้อความ ***


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล(( สาเหตุที่ต้องผลิต หนังสือสวดมนต์ (เเปล) ฉบับผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 2560 ))

1.เพื่อรองรับการอบรมปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ-สามเณร-โยคีผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีมากขึ้นตลอดปี
2.เพื่อเเก้ปัญหาการขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ที่ใช้จริงภายในสำนัก ซึ่งหนังสือเดิม มีจำนวนน้อยมาก เเละชำรุด
3.เพื่อเป็นคู่มือของผู้ที่ประสงค์ ปฏิบัติธรรมเอง ทุกที่ทั่วไทย จะได้เป็นคู่มือในการฝึกปฏิบัติธรรม เบื้องต้น
4.เพื่อเป็นหนังสือสวดมนต์พื้นฐาน เเจกเเก่วัดวาอารามต่างๆ ที่ขาดเเคลนหนังสือสวดมนต์ ในการใช้สวดมนต์ของผู้ปฏิบัติธรรม
5.เพื่อเป็นบุญกุศล การสั่งสมทานบารมี เเก่ชาวพุทธได้สั่งสมใน บารมี 10 ประการ อันจะเป็นเหตุเเห่งการหลุดพ้น

(( สามารถร่วมบุญได้ ดังนี้))
 3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย