แกะป้ายไม้ถวายวัด...ฟรี

 mechart    22 พ.ค. 2556

เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน......หากท่านมีความประสงค์จะถวายป้ายไม้ชื่อวัด หรือ ป้ายไม้คำสอน ของพระศาสดาหรือครูบาอาจารย์ต่างๆ ผมมีความยินดีทำให้ท่านฟรี โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เพียงแต่ท่านติดต่อและนำไม้มาให้ผม และรับกลับไปเมื่อเสร็จ สอบถามเพิ่มเติมที่ นุ 0818684796 ครับ (ตามรูปเป็นป้ายที่ทำถวายวัด ยังไม่ลงสี)
ผมจะช่วยกระจายข้อมูล ทางเฟสบุ๊คให้อีกทางนะครับ


อนุโมทนา สาธุครับ


 3,668 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย