สังฆทานตามแนวพระไตรปิฎก

 ศร    10 เม.ย. 2556

ใครต่อใครพูดถึงสังฆทานว่าเป็นบุญอย่างนั้น อย่างนี้ โดยมากคือเขาว่ามาอย่างไร ก็พูดต่อๆกันมา ทำไมชาวพุทธไม่กลับไปดูต้นเรื่องสังฆทานในสมัยพุทธกาลเลยว่า จริงๆคืออย่างไรกัน ฟังต่อกันมา อ่านต่อกันมาจากที่นั่นที่นี้ ทำไมไม่อ่านจากพระไตรปิฎกกันเลย
แน่นอน..ทุกคนพูดก่อนเลยว่า กลัวจะอ่านยาก เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า

* อะไรคือเหตุผลที่ต้องถวายสังฆทาน
* ทำไมพระพุทธองค์ตรัสว่า "ขอถวายแก่สงฆ์เถอด หากถวายแก่สงฆ์แล้ว ชื่อว่าบูชาทั้งอาตมาภาพและบูชาทั้งสงฆ์"
* ทำไมถวายสังฆทานจึงได้บุญมากกว่าถวายพระพุทธเจ้า
* ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องการทำสังฆทาน อะไรจะเกิดขึ้น
* ถวายแก่พระสงฆ์กี่รูปจึงจะเป็นสังฆทาน ทำไมต้อง 4 รูป รูปเดียวไม่ได้หรือ ..ทำไม ?
อะไรคือเหตุผล

โทรศัพท์ไปขอหนังสือ สังฆทานตามแนวพระไตรปิฎก ได้ที่ 086-036-7162 แจกฟรี ส่งถึงบ้านเป็นธรรมทาน 20 ท่านแรกเท่านั้น
 3,694 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย