ถามเรื่องคนเป็นและคนตาย

     

เชื่อว่าทั้งคนที่ยังไม่ตายหรือญาติๆก็อยากสื่อสารกับคนที่ตายไปแล้ว แต่คงสื่อถึงกันไม่รู้เรื่อง จึงอยากเรียนถามท่านผู้รู้ว่าญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วจะรับรู้ว่าญาติๆที่อยู่หลังหรือยังไม่ตายนั้นอยู่สุขสบายดีหรืออย่างไร หรือเราพูดถึงเขา เขาจะรับรู้หรือไม่ ได้โปรดเมตตาตอบให้เพื่อความสบายใจด้วย ขอขอบคุณมากๆครับ
ถ้าผู้ตายไปเกิดเป็นเทวดาหรืิอเปรตก็อาจทราบได้ แต่ที่ถามนี่ไม่ทราบว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ??

เวลานี้คุณยังมีชีวิตอยู่ ควรที่จะเร่งทำกุศลอุทิศให้ผู้ตาย ตรงนี้เป็นประโยชน์๒ต่อ คือต่อตนเองและคนตาย อย่่ามัวเสียเวลาสงสัยอยู่เลยครับ คนตายเขาก็ย้ายไปภพภูมิใหม่แล้ว ความเกี่ยวข้องแบบโลกสมมุติก็หมดลงแล้ว เขาก็จะไปมีญาติใหม่ และสิ่งแวดล้อมใหม่ตามผลกรรมที่ทำไว้

ถ้่าคุณอยากรู้ว่าคนตายสามารถรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนเป็นได้ใหม คงต้องลองตายดูแล้วอย่าลืมมาบอกให้คนอื่นๆทราบด้วยนะครับ คงมีคนจำนวนมากสงสัยอย่างเดียวกันแน่นอน


 3,822 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย