"สติเตือนจิตให้รู้ตัว" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  .
 "สติเตือนจิตให้รู้ตัว"

" .. พระพุทธเจ้าทรงสอน "ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ เพ่งกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละ" ความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ จะค่อยเบาไป ๆ หมดไปลำดับ เพราะว่า จิตเราไม่ส่งเสริมมันแล้วนี่ จิตเรามาจ้องอยู่เฉพาะแต่ลมนี้ จิตนี้ไม่ส่งเสริมความคิดเสียแล้ว

ทีนี้ "จะคิดดีคิดชั่วอย่างไรไม่เอา" ในขณะนี้ปล่อยทิ้งไม่ใช่เวลาคิด เวลานี้เวลาสงบ เวลาเพ่ง เวลากำหนดรู้ ไม่ใช่เวลาคิด "ให้มีสติเตือนจิตอย่างนี้เสมอไป จิตนี้เมื่อถูกสติเตือนเข้าบ่อย ๆ มันก็รู้ตัว" รู้ตัวแล้วมันก็คลาย "มันก็ปล่อยวางอารมณ์ ไม่ส่งเสริมไม่คิดไม่ปรุงไปอีก" มันสำคัญเรื่องสมาธินี่ สำคัญมากทีเดียว .. "

"เคล็ดปฏิบัติสมาธิ"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 


4,842


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย