ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก(สำหรับบุคคลทั่วไป)

 หัวหอม    15 ส.ค. 2554

กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2554

ครั้งที่ 1 4-6 ก.พ.
ครั้งที่ 2 11-13 มี.ค.
ครั้งที่ 3 1-3 เม.ย.
ครั้งที่ 4 27-29 พ.ค.
ครั้งที่ 5 3-5 มิ.ย.
ครั้งที่ 6 1-3 ก.ค.
ครั้งที่ 7 19-21 ส.ค.
ครั้งที่ 8 2-4 ก.ย.
ครั้งที่ 9 28-30 ต.ค.
ครั้งที่10 4-6 พ.ย.
ครั้งที่11 23-25 ธ.ค.

ณ อาคารมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เลขที่ 3 ถนนกรุงเทพกรีฑา 20 แยก7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 โทรศัพท์ 02-368-3991

รายละเอียดเบื้องต้น

1.จัดอบรมตั้งแต่6โมงเย็นวันศุกร์ ถึง4โมงเย็นวันอาทิตย์ เดือนละครั้งตามกำหนดการด้านบน
2.ผู้สนใจสามารถเข้าอบรมในช่วงเวลาใดก็ได้ และจะกลับเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก(ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า)
3.สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักค้างคืนต้องแจ้งล่วงหน้าไปยัง
คุณสินีนาถ โทร. 089-456-6531
คุณศิริพร โทร. 081-823-0026
คุณสร้อยนภา โทร. 089-161-8666
4.ผู้พักค้างคืนให้เตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อม(ทางมูลนิธิฯไม่อนุญาตให้ซักผา เนื่องจากจะรบกวนการปฏิบัติธรรมของผู้อื่น)
5.ผู้มาพักค้างคืนไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา หากจำเป็นต้องนำมาต้องฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ หากเก็บไว้เองแล้วทรัพย์สินสูญหาย มูลนิธิฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กำหนดการประจำวัน

วันศุกร์

18.00 - 19.00 น. สมาธิภาวนา
19.00 - 21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ฟังธรรมเทศนา

วันเสาร์

04.30 - 06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา
06.00 - 10.00 น. ปฏิบัติตามอัธยาศัย / ฟังธรรมบรรยาย
10.00 - 12.00 น. ตักบาตรพระสงคฆ์จำนวน 9 รูป / รับประทานอาหาร
12.00 - 14.00 น. สมาธิภาวนา/เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14.00 - 16.00 น. ฟังธรรมเทศนา
18.00 - 19.00 น. สมาธิภาวนา
19.00 - 21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ฟังธรรมเทศนา

วันอาทิตย์

04.30 - 06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา
06.00 - 10.00 น. ปฏิบัติตามอัธยาศัย / ฟังธรรมบรรยาย
10.00 - 12.00 น. ตักบาตรพระสงคฆ์จำนวน 9 รูป / รับประทานอาหาร
12.00 - 14.00 น. สมาธิภาวนา/เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14.00 - 16.00 น. ฟังธรรมเทศนา
16.00 น. ปิดอบรม

หมายเหตุ : มูลนิธิฯได้จัดที่จอดรถซึ่งรองรับได้ประมาณ 500คัน พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา

 4,169 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย