ขอเชิญทำบุญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

 Mettatham    29 ต.ค. 2556

ขอเชิญทำบุญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

กำหนดสมโภช ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 และได้จัดสร้างพระผงพระพุทธเมตตา พิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก


หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้มีศรัทธาจำนวนมาก ประสงค์จะร่วมบุญในการสมโภชฉัตรทองคำหุ้มยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจะมีการสมโภชอีกครั้ง ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสมโภช จึงได้เปิด บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร. พระนคร ชื่อ "บัญชีสมโภชยอดพระเจดีย์ เลขที่ 8803500092

ทั้งนี้ผู้ร่วมบุญสมโภช จะได้รับ พระผงพระพุทธเมตตาพิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก โดยร่วมบูชา องค์ละ 100 บาท (จัดสร้าง 100,000 องค์ ขณะนี้ เหลือเพียงประมาณ 25,000 องค์) สนใจ โทร 09 12125295


สามารถติดต่อร่วมสมโภชและรับพระผงเจ้าสัวได้ที่ สำนักงานโครงการฯ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า


ที่มา : facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ทั้งนี้ผู้ร่วมบุญสมโภช จะได้รับ พระผงพระพุทธเมตตาพิมพ์เจ้าสัว เพื่อเป็นสิ่งสักการะมงคลที่ระลึก โดยร่วมบูชา องค์ละ 100 บาท (จัดสร้าง 100,000 องค์ ขณะนี้ เหลือเพียงประมาณ 25,000 องค์) สนใจ โทร 09 12125295


สามารถติดต่อร่วมสมโภชและรับพระผงเจ้าสัวได้ที่ สำนักงานโครงการฯ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าที่มา /pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ข้าพเจ้าได้ร่วมบริจาคปัจจัย เพื่อร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"แล้ว ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกบทุกๆท่านที่ได้ถวายปัจจัย ร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกๆท่านที่ ร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ผู้ที่ได้บอกบุญในมหากุศลดังกล่าว ผู้ที่มีมุฑิตาจิตยินดีในงานบุญมหากุศล ใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ทุกๆท่านด้วยเทอญ


 4,178 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย