รบกวนข้อถามท่านผู้รุ้ ผมตีความขันธ์5 ในหมวด วิญญาณ ไม่ออกครับ

 ปิยะ    

คือผมเข้าใจใน ขันธ์5ของผมมีดังนี้ครับ รูป/เวทนา/สัญญา/สังขาร/วัญญาณ

รูป= ดินน้ำลมไฟ สิ่งต่างๆ เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นแค่การรวมกันเท่านั้น จิตคิดเอง
เวทนา= ความสุข/ความทุกข์ เป็นสิ่งไม่เที่ยง จิตคิดเอง
สัญญา= ความทรงจำในอดีต/ปัจจุบัน เป็นสิ่งไม่เที่ยง จิตคิดเอง
สังขาร= ความคิดปรุงแต่ง คิดเรื่องอนาคต วิตกในสิ่งอนาคต เป็นสิ่งไม่เที่ยง จิตคิดเอง
 วิญญาณ= ผมไม่เข้าใจครับ?????  เท่าที่ทราบ หมายถึงอารมณ์หรือเปล่าครับ
การเข้าใจผมผิดถูกอย่างไร รบกวนท่านผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ เพราะเวลาผมพิจาณา(ปลงในสิ่งต่างๆ) ผมจะตั้งหลักจากขัณท์ 5 เป็นหลัก แต่ติดคำว่า " วิญญาณ"ครับ ขอขอบคุณ...


• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• มองต่างอย่างมีธรรม ธรรมะวัยรุ่น

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

• "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย