รักษาศีล ต้องอาราธนาศีลหรือเปล่าครับ?

 ใบไผ่   20 ม.ค. 2554

อนิสงค์เท่ากันหรือเปล่าครับ
เมื่อรู้จักศีล เข้าใจวิธีรักษาศีลแล้ว จะอาราธนาหรือไม่ก็ได้
อานิสงค์เท่ากัน ขอโมทนาครับศีลมีด้วย 1.การสมาทาน 2.มีเฉพาะหน้า(สัมปัตตวิรัต) 3.สมุทเฉทวิรัติ(ศีลของพระอริยบุคคล) .....การสมาทานทำให้จิตจดจ่อระวังเตือนตนไม่ให้เผลอ ระลึกเป็นศีลานุสสติได้บ่อยๆ ศีลที่มีเฉพาะหน้าคือไม่ได้สมาทานแต่แรกแต่เมื่อมีวัตถุที่สามารถล่วงละเมิดได้กลับมีสติไม่ล่วงศีล การสมาทานศีลทำให้กาย วาจา ใจ นอบน้อมในคุณของศีล เสพคุ้นในกุศลศีลได้ดีกว่า ตัวศีลจริงๆคือการไม่ก้าวล่วงผิดนั่นแหละคือศ๊ลแท้ๆ เพราะบางคนนอนในมุ้ง ไม่ยุ่งกับใคร เหตุเฉพาะทีจะให้ล่วงศีลไม่มี ความเข้มข้นในสติสังวรณ์ สู้สัมปัตตวิรัติไม่ได้


 เปิดอ่านหน้านี้  3050 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย