เตรียมงาน สร้างโบสถ์ใหม่ วัดโพนสว่าง เชียงคาน

 natapol    6 ธ.ค. 2555

เตรียมงาน สร้างโบสถ์ใหม่ วัดโพนสว่าง เชียงคาน
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000973646523&sk=photos_albums#!/profile.php?id=100000973646523
วัดโนนสว่างอารมณ์ ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา ๗๐ กว่าปีแล้ว ยังไม่มีอุโบสถ คณะกรรมการกองทุนสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่า จึงเห็นควรมีมีการสร้างอุโบสถขึ้น
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑
เวลา ๐๗.๐๐ น รวบรวมข้าวเปลือก และตั้งองค์พระผ้าป่า ณ วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
เวลา ๐๗.๐๐ น รวบรวมปัยจัยไทยทานตลอดทั้งวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น เจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑
เวลา ๐๗.๐๐ น ทำบุญตักบาตร วัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
เวลา ๐๘.๐๐ น ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๙ น ถวายองค์ผ้าป่า เป็นเสร็จพิธี
กองทุนสร้างพระอุโบสถวัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
บัญชีเลขที่ 020075957058 ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคาน
1. พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
2. นายเมตตา ทุมมาลา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง
3. นายชั้น ยาที ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง
4. นายหวัน แสนใจวุฒิ ครู โรงเรียนทพยาคม
5. นายทินกร พลชม ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3,824 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย