เพลง สู่พระนิพพาน
 DhammathaiTeam   14 พ.ค. 2562

เพลง สู่พระนิพพาน ผลิตโดย จุฑามาศ นพศิริ ร่วมกับ วัดบ้านทุ่งเสรี (หลัง ม.รามคำแหง1) สำหลับแจกเป็นธรรมทาน ขับร้องโดย นพรัตน์ ไม้หอม บทเพลงนี้ จุฑามาศ นพศิริ ได้อัญเชิญมาจากบทกลอนของ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ มาใส่ทำนองให้เป็นบทเพลง เรียบเรียงเสียงประสานโดย ณกรณ์ ชูรักษ์

เพลง สู่พระนิพพาน
ศรัทธา เป็นปัจจัย ปลื้มฤทัย ปราโมทย์เกิด
ปราโมทย์ ปัจจัยเลิศ ปิติเกิด ซ่านดวงมาน
ปิติ เป็นปัจจัย สงบนัย ตรัยทวาร
คือ ปัส สัทธิญาณ เป็นปัจจัย สุขดำรง
สุขเป็น ปัจจัยพา เกิดสมาธิ มั่นคง
สมาธิ ปัจจัยส่ง ญาณรู้ตรง ตามสภาว์
คือยถา ภูตะญาณ ปัจจัยผ่าน นิพพิทา
เบื่อหน่าย กองทุกขา สังขารา ไม่แน่นอน
ญาณแห่ง นิพพิทา ปัจจัยพา กิเลสถอน
เกิดญาณ ตามขั้นตอน วิราคะ วิมุตติ์ญาณ
วิรา คะวิมุตติ์ ปัจจัยหลุด กิเลสมาร
บังเกิด วิสุทธิ์ญาณ อรหันต์ ผ่านทุกองค์

จาก จุฑามาศ นพศิริ ChannelDT0005

DhammathaiTeam

14 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  7387 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย