เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง ชื่อพระสูตรอะไร - ถามท่านเขมชา

     

เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง ชื่อพระสูตรอะไร - ถามท่านเขมชาติและทุกท่านที่ทราบ

เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง พระอานนท์พูดกับพระพุทธเจ้าว่า ให้เสด็จไปเมืองอื่นเถิด พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า แล้วถ้าไปเมืองนั้นก็ยังถูกว่าอีกจะทำอย่างไร

ชื่อพระสูตรอะไร - ถามท่านเขมชาติและทุกท่านที่ทราบ

จะศึกษาครับ
 4,165 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย