เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง ชื่อพระสูตรอะไร - ถามท่านเขมชา

    

เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง ชื่อพระสูตรอะไร - ถามท่านเขมชาติและทุกท่านที่ทราบ

เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง พระอานนท์พูดกับพระพุทธเจ้าว่า ให้เสด็จไปเมืองอื่นเถิด พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า แล้วถ้าไปเมืองนั้นก็ยังถูกว่าอีกจะทำอย่างไร

ชื่อพระสูตรอะไร - ถามท่านเขมชาติและทุกท่านที่ทราบ

จะศึกษาครับ
 เปิดอ่านหน้านี้  2931 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย