ผมเข้าใจผิดเองหรือเปล่าครับ

 kakas    

(1.) คำว่า "จิตเกิดที่ไหนดับที่นั่น" พอเข้าใจบ้างแล้วครับ แต่........
(2.) และคำว่า" พอชีวิตดับวิญญาณก็จุติแล้ววิญญาณก็ปฎิสนธิทันที อาจไปปฏิสนธิเป็นอสุรกาย เปรต เทวดา พรหม หรืออะไรก็แล้วแต่กรรมจะนำไป......."

ข้อ (1.) เกิดที่ไหนดับที่นั่น แต่ข้อ (2.) ไม่ดับแต่ไปปฏิสนธิทันที
เมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้อไม่ขัดแย้งกันหรือครับ หรือว่าผมเข้าใจผิดและสับสนไปเองครับ ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ


   

จิตปุถุชนเป็นอยู่โดยการเกิดดับเจ้าค่ะ เกิดแล้วดับ ดับแล้วเกิด ไม่ใช่ดับแล้วไม่เกิด
จิตดวงสุดท้ายคือวิบากจิตทำหน้าที่จุติเจ้าค่ะ
และจิตชนิดเดียวกันกับจุติจิตนั้น ทำหน้าที่ปฏิสนธิเป็นจิตดวงแรกในภพใหม่เจ้าค่ะ

เช่นเคยให้ทาน รักษาศีล เวลาก่อนจะตายระลึกถึงกุศลนั้นจิตเป็นกามาวจรกุศลวิบากจิต กามาวจรกุศลวิบากจิตดวงนั้นมาทำหน้าที่จุติคือตายในภพนั้น แล้วกามาวจรกุศลวิบากจิตแบบเดียวกันนั้นมาทำหน้าที่ปฏิสนธิในภพใหม่เช่นเป็นมนุษย์หรือเทวดาเจ้าค่ะ

เช่นเคยบรรลุปฐมฌาน เวลาก่อนจะตายระลึกถึงทางแห่งปฐมฌาน บรรลุปฐมฌานวิบาก ปฐมฌานวิบากจิตดวงนั้นมาทำหน้าที่จุติคือตายในภพมนุษย์ขณะนั้น แล้วปฐมฌานวิบากจิตดวงนั้นทำหน้าที่ปฏิสนธิเป็นจิตดวงแรกในพรหมโลกคือเกิดเป็นพรหมเจ้าค่ะ

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


• วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นี้...มองย้อนหลังไปเมื่อ....สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปี

• พิจารณาวิบาก 7

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• พระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ (พระสุบินชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย