เบื้องหน้า เบื้องหลัง มื้ออาหารจานอร่อย

 terryh    21 พ.ค. 2555อยากให้เพื่อน สมาชิกได้ รุ้ ได้ชม ที่มา ที่ไป มื้ออาหารจานอร่อยของใครบางคน

สลดหดหู่ ที่ มนุษย์สัตว์ประเสริฐ กระทำต่อ เหล่า สรรพสัตว์ ด้วยความไร้เมตตา

ขอให้ดู ได้ชม ด้วย สติ เรา ชาวพุทธ ขอได้ตระหนัก ถึง เมตตา ธรรม ค้ำจุนโลก

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยนิด ที่ยังมี ความโหดร้ายน่าสพึงกลัว กระทำ เพื่อให้เนื้อสัตว์ มีรสชาติ

หวาน นุ่ม ลิ้น ถุกใจผู้บริโภค ได้ราคาสูง แต่ อนิจจา ...................http://www.luangpee.net/forum/?topic=7308.0


ที่มา : เวปวีดีโอ มีสาระ

 4,107 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย